گروه z

z,1           افراد منو پوشش بدن.

z,2           هدف گیری گنید.

z,3           موقعییتتون روحفظ كنید. 

z,4           افراد دوباره جمع بشند. 

z,5           دنبالم بیاین.   

z,6          زیر آتیشم كمك میخوام.

گروه x    

x,1          برید برید برید. 

x,2         همه افراد برگردند.

x,3         افرادنزدیك هم باشند.   

x,4         برای رفتن به موقعیت آماده بشین.

x,5         حمله كنید. حمله كنید.

x,6         افراد گزارش بدن.

گروه c 

c,1         مثبت،دریافت شد

c,2         دشمن دیده شد

c,3         به پشتیبانی نیاز دارم

c,4         اینجا امنه

c,5         من در موقعیت هستم 

c,6         افراد همگی گزارش بدن  

c,7         برید بیرون داره منفجر میشه

c,8         منفی 

c,9         دشمن كشته شد

 برای استفاده از این پیامها هنگام بازی اگر حروف ها واعداد سمت راست را بزنید پیام به تمامی یاران میرسد. لطفا نظر بدهید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: Emadcs1.6    |    |
نظرات()